Sangaften 24 APR, kl. 1930.

Fællessang og fortælling. 

Sangaften i Herrup Kulturhus med fhv højskoleforstander Birgitte Hansen.

Forårets sangaften i Herrup Kulturhus finder sted tirsdag, d. 24. april kl. 19.30. Her vil Birgitte Hansen causere omkring højskolesangbogen. 

Birgitte Hansen har været højskolelærer og højskoleforstander gennem mange år.

Denne aften vil Birgitte Hansen causere omkring nogle af Højskolesangbogens digtere og komponister. Ikke mindst vil vi synge sammen. og gennem fællessangen vise, at den mere end 100 år gamle højskolesangbog stadig er levende.

Sangaftenen sker i et samarbejde mellem Herrup Menighedsråd og HBF Natur og Kultur.

Alle er velkomne. Der er kaffe og kage midtvejs, og prisen er 50 kr.