BESTYRELSE

Mail til den samlede bestyrelse: bestyrelse@herrup.dk

Formand: Stella Kruse – mail: formand@herrup.dk
Næstformand: Poul Teglgaard
Kasserer: Rikke Lykkeskov – mail: kasserer@herrup.dk
Sekretær: Eva Lindholt – mail: sekretaer@herrup.dk
Husudvalg: Per Haslund – mail: husudvalg@herrup.dk
Husudvalg: Mathias Yde – mail: husudvalg@herrup.dk
Fodbold: Jesper Pedersen
Kiosk: Poul Teglgaard – mail: kiosk@herrup.dk
Medlem: Poul Erik Mogensen